Reidun Natalie D. Mosand

Reidun Natalie D. Mosand

Reidun Natalie D. Mosand er ansatt som diabetessykepleier og seksjonsleder ved endokrinologisk poliklinikk, Medisinsk klinikk, Endokrinologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Diabetes

Forebygging, oppfølging og behandling
Anita Skafjeld og Marit Graue (red.)
Utgivelsesår: 2011