Mette Haase Moen

Mette Haase Moen

Mette Haase Moen, dr.med., er ansatt som førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU). I tillegg er hun overlege ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF i Trondheim.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010