Mona Elisabeth Meyer

Mona Elisabeth Meyer

Mona Elisabeth Meyer er utdannet cand.med. fra Universitetet i Oslo og har arbeidet 14 år i Skedsmo kommune som skole-, helsestasjons- og sykehjemslege. Fra 1998 har hun vært førstelektor ved Høgskolen i Akershus. Meyer underviser i naturvitenskaplige fag som anatomi, fysiologi og biokjemi samt sykdomslære i indremedisin og noe kirurgi, generell patologi, pediatri, gynekologi og geriatri på bachelorutdanningen i sykepleie samt noe undervisning på jordmor- og helsesøsterutdanningen samt samfunnsernæring og yrkesfaglærerutdanningen i helse- og sosialfag.

FRISK (digital læringsressurs)

Mona Elisabeth Meyer og Vegard Bruun Wyller
Utgivelsesår: 2014

SYK (digital læringsressurs)

Mona Elisabeth Meyer og Vegard Bruun Wyller
Utgivelsesår: 2014