Lars Mathisen

Lars Mathisen

Lars Mathisen er utdannet anestesisykepleier (1988).

Han har en mastergrad i intensivsykepleie fra USA og en doktorgrad fra Universitetet i Oslo 2010, med tema: «Patient-reported outcomes after on-pump and off-pump coronary artery bypass surgery». Han er ansatt som spesialsykepleier ved Thoraxkirurgisk intensivenhet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og har i tillegg en bistilling som rådgiver i Norsk Sykepleierforbund.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011