Liselotte Malmgart

Liselotte Malmgart

Liselotte Malmgart, cand.theol., ph.d., er ansatt som lektor i kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet. Hun skrev i sin ph.d.-avhandling om «Udviklingslinier i nyere dansk
diakoni. Social indsats og diakonal selvforståelse i to kirkelige organisationer i det 20. århundrede» (Det Teologiske Fakultet i København, 2002).

Kan institusjoner elske?

Samtidsessayer om diakonale virksomheter
Einar Aadland (red.)
Utgivelsesår: 2009