Anneli Bjerregaard Madsen

Anneli Bjerregaard Madsen

Anneli Bjerregaard Madsen er ansatt som studiesykepleier fagområdet klinisk kreftforskning ved PDT-poliklinikken, Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010