Inger Kristin Lynes

Inger Kristin Lynes

Inger Kristin Lynes er ansatt som onkologisk sykepleier ved lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010