Ingrid Lydersen

Ingrid Lydersen

Ingrid Lydersen er ansatt som kreftsykepleier ved strålepoliklinikken, Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010