Trond Lundby

Trond Lundby

Trond Lundby er utdannet anestesisykepleier (1990). Han er ansatt som studieleder ved program for videreutdanning i sykepleie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011