Britt Lillestø

Britt Lillestø

Britt Lillestø er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bodø, Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun er utdannet sykepleier, har sykepleielærerutdanning, hovedfag i sykepleievitenskap og er dr.polit. i posiologi. Hun har utført flere forskningsprosjekter i Norge, særlig knyttet til funksjonshemmedeforskning. For tiden er hun knyttet til et skandinavisk forskningsprosjekt som omhandler verdighet for beboere i sykehjem. Lillestø er forfatter og medforfatter av flere publikasjoner, blant annet om krenkelser i helsetjenesten.