Birgitte Schantz Laursen

Birgitte Schantz Laursen

Birgitte Schantz Laursen er seniorforsker ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark. Hun er utdannet sykepleier, har videreutdanning i uroterapi og er cand.cur. i sykepleievitenskap og ph.d. på en avhandling om seksualitet
og kroniske non-maligne smerter. Laursen er spesialist i sexologisk counselling (DACS).