Stein Gunnar Larsen

Stein Gunnar Larsen

Stein Gunnar Larsen, ph.d., er ansatt som overlege ved seksjon for kirurgisk onkologi, gastrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Han leder i tillegg landsfunksjonen med kirurgi og intraabdominal kjemoterapi ved carcinomatose og pseudomyxom og er medlem av Norsk Gastro Intestinal Cancer Gruppe (NGICG).

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010