Gunnar Kristensen

Gunnar Kristensen

Gunnar Kristensen, dr.med., er ansatt som overlege ved avdeling for gynekologisk kreft, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010