Hesook Suzie Kim

Hesook Suzie Kim

Hesook Suzie Kim (ph.d., RN) er professor 2 og forskningsveileder ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Avdeling for helsefag. Hun er professor emeritus ved College of Nursing, University of Rhode Island, USA, og ved Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015