Lasse Johnsen

Lasse Johnsen

Lasse Johnsen er utdannet jurist ved universitet i Oslo og har tilleggsutdanning innen pedagogikk og innen organisasjon og ledelse.

Personer med demens

Møte og samhandling
Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.)
Utgivelsesår: 2008