Vidar Jetne

Vidar Jetne

Vidar Jetne er utdannet sivilingeniør og medisinsk fysiker. Han er ansatt som leder for avdeling for medisinsk fysikk, Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010