Olaf Jacobsen

Olaf Jacobsen

Olaf Jacobsen er utdannet som anestesisykepleie (1980). Han arbeider ved anestesiavdelingen og ambulanseflytjenesten, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. I tillegg arbeider han som universitetslærer ved anestesisykepleierutdanningen, Universitetet i Tromsø.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011