Marjolein M. Iversen

Marjolein M. Iversen

Marjolein M. Iversen er utdannet sykepleier og har en ph.d.

Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie/Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen.

Diabetes

Forebygging, oppfølging og behandling
Anita Skafjeld og Marit Graue (red.)
Utgivelsesår: 2011