Kjersti Hovland

Kjersti Hovland

Kjersti Hovland er utdannet intensivsykepleier og ansatt som spesialsykepleier ved Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Hun har klinisk erfaring både som intensiv- og avdelingssykepleier. Ved Kvinnesenteret på Ullevål har hun tidligere vært med på å bygge opp en gynekologisk poliklinikk. Hovland har videreutdanning i ledelse for helsepersonell fra BI.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015