Gunnar Houge

Gunnar Houge

Gunnar Houge er professor dr.med.. Han er ansatt som seksjonsoverlege ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen HF.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010