Liv Hopen

Liv Hopen

Liv Hopen var daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom, Aker universitetssykehus HF, fra oppstarten og fram til hun gikk av med pensjon i 2006. Hun er utdannet ergoterapeut og har videreutdanning i administrasjon og ledelse og i featurejournalistikk. Hopen har lang erfaring innenfor tverrfaglig rehabilitering og har ledet flere store kvalitetsutviklingsprosjekter på tvers av faggrupper og klinikker både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Hun har skrevet en rekke faglige temahefter og bokkapitler og er den ene av to forfattere på en bok om helsepedagogikk og Hjertebank og hjerteklapp. - Kunnskap og råd ved arytmier (2010).