Helle Madsen Holm

Helle Madsen Holm

Helle Madsen Holm er intensivsykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie. Hun har lang erfaring som sykepleier i akuttmedisin og har i mange år vært praksisveileder for sykepleiere i videreutdanning. Madsen Holm er medforfatter i flere lærebøker i sykepleie, blant annet i Intensivsykepleie (Cappelen Damm Akademisk 2015, 3. utg.). Hun jobber nå med implementering av medisinsk simulering i et prosjekt for Helse Sør-Øst.

Sykepleie til personer med hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2016

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015