Marianne B. Hoel

Marianne B. Hoel

Marianne B. Hoel er onkologisk sykepleier ved onkologisk/ hematologisk poliklinikk, Akershus Universitetssykehus. Fra 1994 til 2010 arbeidet hun som onkologisk sykepleier og spesialsykepleier med fagansvar ved lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010