Karin Hammer

Karin Hammer

Karin Hammer er onkologisk sykepleier og uroterapeut. Hun er ansatt som sykepleier 1 (med fagansvar) ved Lindrende enhet på Haugtun utviklingssenter for sykehjem i Oppland, Gjøvik kommune.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010