Oddvar Hagen

Oddvar Hagen

Oddvar Hagen er utdannet anestesisykepleier (1981) og har sykepleielærerutdanning fra Universitetet i Tromsø og en mastergrad i telemedisin og e-helse. Han arbeider som prosjektleder og telemedisinkonsulent ved Universitetssykehuset, Nord-Norge, Tromsø og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011