Sævar Berg Gudbergsson

Sævar Berg Gudbergsson

Sævar Berg Gudbergsson, master of public health og ph.d., er forskningsrådgiver ved Montebellosenteret, Mesnali (Senter for livsmestring ved kreft). Hans spesialitet er sosialt arbeid i sykehus.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010