Lise Gjevik

Lise Gjevik

Lise Gjevik er utdannet anestesisyskepleier (1978). Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011