Marit Gimnes

Marit Gimnes

Marit Gimnes er intensivsykepleier ved Sykehuset Vestfold. Hun har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har vært høgskolelektor ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Høgskolen i Vestfold.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015