Anders Forsmo

Anders Forsmo

Anders Forsmo er utdannet anestesisykepleier (1999) og er mastergradsstudent i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold, med tema «Teamarbeid i sykehus». Han er ansatt som fagansvarlig ved videreutdanningen i anestesisykepleie, Høgskolen i Vestfold. I 2010 var han Røde Kors-delegat på Haiti i 3 måneder.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011