Linda Finsrud-Larsen

Linda Finsrud-Larsen

Linda Finsrud-Larsen er utdannet anestesisykepleier (2004). Hun er ansatt ved anestesiavdelingen, Oslo universitetssykehus, Aker og har jobbet deltid med fagutvikling i avdelingen i 2,5 år.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011