Rita Fanghol

Rita Fanghol

Rita Fanghol er utdannet anestesisykepleier (1980). Hun har tidligere vært praksisveileder og fagutvikling sykepleier ved Molde sjukehus, men har siden 2008 arbeidet som offshoresykepleier hos Statoil.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011