Bettina H. Fagerlund

Bettina H. Fagerlund

Bettina H. Fagerlund er utdannet sykepleier, helsesøster (1988) og cand.san. i sykepleievitenskap. Hun har jobbet som helsesøster på helsestasjon og i skolehelsetjenesten, og er nå ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud.

Fra tanke til handling

Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten
Kari Glavin, Sølvi Helseth og Lisbeth Gravdal Kvarme (red.)
Utgivelsesår: 2007