Katrin Espe

Katrin Espe

Katrin Espe er utdannet anestesisykepleier (1994). Hun er ansatt ved avdeling for anestesisykepleie (Th oraxkirurgisk seksjon), Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011