Randi Erdal

Randi Erdal

Randi Erdal er utdannet anestesisykepleier (1984) og har utdanning i administrasjon og ledelse og cand.mag. i privatrett fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun arbeider som seksjonsleder i avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011