Sidsel Ellingsen

Sidsel Ellingsen

Sidsel Ellingsen er utdannet anestesisykepleier (1988). Hun arbeider som førstelektor og er stipendiat ved Haraldsplass diakonale høgskole, avdeling for sykepleie og helsefag. Doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen, med tema «Opplevelse av tid ved langkommet uhelbredelig sykdom».

Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011