Kåre Edvard Danielsen

Kåre Edvard Danielsen

Kåre Edvard Danielsen er ansatt som avdelingsleder og overlege ved Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010