Asta Bye

Asta Bye

Asta Bye er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har delstilling som forsker ved Kompetansesenter for lindrende behandling, Oslo universitetssykehus HF, hvor hun forsker på ernæringsmessige problemer hos pasienter med uhelbredelig kreftsykdom. Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har hovedsakelig arbeidet med kreftpasienter.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010