Elisabeth Borenstein

Elisabeth Borenstein

Elisabeth Borenstein er assisterende avdelingssykepleier ved Klinikk for kreft og kirurgi, avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010