Steinar Bjørgo

Steinar Bjørgo

Steinar Bjørgo er overlege ved anestesiavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og fagansvarlig overlege ved smerteseksjonen, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010