Arne Stenrud Berg

Arne Stenrud Berg

Arne Berg, ph.d., lege i spesialisering ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010