Egil Bekkhus

Egil Bekkhus

Egil Bekkhus er utdannet anestesisykepleier (1987). Han arbeider som høgskolelektor og er emneansvarlig ved Høgskolen i Østfold, anestesisykepleie. Bekkhus er i ferd med å avslutte førstelektorprogram ved Høgskolen i Oslo. Han har publisert artikler om pedagogikk, sedasjon og anestesisykepleieres vurderinger rundt smertebehandling i den umiddelbare postoperative perioden. Han er medlem i ALNSFs utdanningsutvalg fra 2008.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011