Jon Bakkelund

Jon Bakkelund

Jon Bakkelund er intensivsykepleier ved generell intensiv, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Intensivsykepleie

Tove Gulbrandsen og Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2015