Gerd-Elin Aune

Gerd-Elin Aune

Gerd-Elin Aune er utdannet anestesisykepleier (1992). Hun arbeider som fagsykepleier anestesi ved Gastrosenteret, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Anestesisykepleie

Inger Liv Hovind (red.)
Utgivelsesår: 2011