Ståle Alstadius

Ståle Alstadius

Ståle Alstadius har master i sykepleievitenskap og har jobbet innen rus og psykiatri siden 1986, bl.a. med overdoseoppfølging i Prosjekt Oppsøkende Helseteam i Oslo. Han er ansatt som spesialsykepleier ved Klinikk rus og avhengighet, Avdeling avhengighetsbehandling unge ved Oslo Universitetssykehus.

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Stian Biong og Siri Ytrehus (red.)
Utgivelsesår: 2012