Anne-Marie Aas

Anne-Marie Aas

Anne-Marie Aas, ph.d., er ansatt som klinisk ernæringsfysiolog ved Avdeling for klinisk ernæring, Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Diabetes

Forebygging, oppfølging og behandling
Anita Skafjeld og Marit Graue (red.)
Utgivelsesår: 2011