Ina Marie Thon Aamodt

Ina Marie Thon Aamodt

Ina M. Thon Aamodt er utdannet intensivsykepleier og onkologisk sykepleier. Hun er for tiden masterstudent ved Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010