Hilde Mathisen Arneberg

Hilde Mathisen Arneberg

Hilde Mathisen Arneberg er sykepleier og uroterapeut i Bærum kommune. Som uroterapeut har hun arbeidet med voksne pasienter som har blæretømmingsproblemer, urinlekkasje og ereksjonsproblematikk, og med barn med blæredysfunksjoner, både medfødte og ervervede. Arneberg har vært involvert i flere studier og er aktiv innen undervisning på sitt arbeidsfelt.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015