Pål Øian

Pål Øian

Pål Øian, dr.med., er ansatt som professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø. Han er i tillegg avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø.

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010