Erik Wist

Erik Wist

Erik Wist er ansatt som professor ved Universitetet i Oslo, avdelingsoverlege ved Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010