Lovise Olaug Mæhle

Lovise Olaug Mæhle

Lovise Olaug Mæhle, dr.med., er ansatt som overlege ved avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kreftsykepleie

Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Utgivelsesår: 2010